REGULI DE CONDUITĂ ÎN INSTANTĂ

LA REGISTRATURĂ

ÎN SALA DE SEDINTE

Pentru o bună desfășurare a ședinței de judecată, ar trebui să consultați lista dosarelor care se judecă în ziua respectivă, listă afișată la intrarea sălii de ședințe. În dreptul fiecărui dosar este trecut numărul de ordine sub care va fi strigat dosarul la acel termen.

Atenție: Numărul de ordine sub care este trecut în listă dosarul se poate modifica la termenul următor, astfel că este necesară consultarea listei la fiecare înfățișare.

1. Este interzis să aduceți sau să consumați mâncare sau băutură în sala de ședință.

2. Este permis accesul numai pentru animalele care însoțesc persoanele cu dizabilități.

3. Trebuie să închideți orice dispozitiv electronic care poate perturba procedurile judiciare (eventual, treceți telefonul mobil pe modulul silențios)

4. Nu fotografiați, nu înregistrați ședințele de judecată decât cu acordul prealabil al președintelui completului de judecată și în limitele impuse de acesta

ARME

1. Niciodată nu aduceți un pistol, cuțit sau alte arme în clădirea instanței sau în sala de ședință. S-ar putea să fiți controlat cu ajutorul detectoarelor din dotarea instanțelor, înainte de a vi se permite accesul în clădire.

2. Poartă arme numai jandarmii care asigură paza și ordinea publică în cadrul instanțelor.

COPII

1. Vă rugăm să nu aduceți copiii mai mici de zece ani în instanță. Este posibil să vi se ceară să părăsească sala de ședință dacă fac gălăgie, plâng sau perturbă liniștea în orice mod.

2. Nu există facilități de îngrijire a copilului în incinta instanțelor (dacă nu aveți altă posibilitate, rugați un alt adult să vă însoțească pentru a putea supraveghea copilul în foaierul clădirii, în timp ce dumneavoastră sunteți în sala de ședință).

3. Unele proceduri judiciare sunt înregistrate audio- video și orice zgomot poate perturba acuratețea înregistrărilor.

RESPECT

1. Păstrați liniștea în timp ce se desfășoară ședința.

2. Nu folosiți cuvinte jignitoare, blasfemii, înjurături, limbaj obscen, rasist,defăimător (cu excepția situațiilor când e necesară repetarea cuvintelor respective în timpul cercetării judecătorești - de exemplu într-un proces de insultă, sau ultraj). Întotdeauna fiți politicos, atunci când vorbiți.

3. Vorbiți clar și destul de tare pentru ca judecătorii și grefierul de ședință să poată auzi și consemna tot ceea ce spuneți. Aceasta este cu atât mai necesar în timpul ședințelor înregistrate audio-video.

4. Abțineți-vă de la orice gesturi, conduită sau comportament care arată sau poate sugera lipsă de respect față de instanță, avocați, martori, grefierul de ședință, personalul care asigură paza sau față de orice alte persoane.

5. Nu ridicați tonul (în mod necuviincios) când vă adresați instanței.

6. Când vă adresați judecătorului folosiți sintagma "domnule președinte" sau "onorată instanță".

7. Adresați-vă părții adverse doar prin intermediul instanței, iar când vă referiți la aceasta sau la avocatul său folosiți sintagma "domnul" sau "doamna", respectiv "domnul/doamna avocat". Nu folosiți prenumele persoanei ci numele de familie.

8. Nu vă apropiați de masa completului de judecată fără permisiunea președintelui. Nu vă sprijiniți brațele de masa completului, nu țineți mâinile în buzunare, nu mestecați gumă în timp ce vorbiți cu instanța.

9. Nu intrați și ieșiți în mod excesiv și nu izbiți ușile sălii de ședință.

10. Evitați orice manifestare care să perturbe sau să distragă atenția instanței, avocaților, martorilor sau grefierului de ședință.

11. Nici o persoană nu ar trebui, prin vreo expresie facială, mișcat de cap, sau orice altă conduită, să facă gesturi de aprobare sau de respingere a vreunei mărturii, declarații sau dispoziții pe care a auzit-o în sala de ședință.

12. Nu citiți ziare, reviste sau cărți în timul desfășurării ședinței de judecată.

13. Tratați cu respect bunurile din sala de ședințe, foaierul, orice alte spații din clădirea instanței: nu murdăriți, nu scrieți peste afișe, nu scrijeliți mobilierul.

TINUTA Vestimentară

1. Toate persoanele prezente în sala de ședințe și în clădirea instanței trebuie să fie curate, îmbrăcate decent și într-o manieră care arată demnitate și respect față de instanță.

2. Deși avocații și consilierii juridici nu sunt obligați să poarte roba profesiei la judecătorii (este obligatorie numai la celelalte instanțe), ar fi totuși potrivit să o poarte (dacă nu, măcar costum cu cravată- bărbații iar femeile ținute potrivite)

3. ținuta inacceptabilă include: pantaloni scurți, tăiați sau colanți, sandale gen papuci de plajă, pălării sau șepci, cămăși ieșite din pantaloni sau descheiate, haine mulate indecent, îmbrăcăminte indicând afilierea la o bandă sau alte obiecte de îmbrăcăminte cu caracter ofensator, vulgar, rasist, sexist, obscen, haine cu desene sau cuvinte sugestive, slogane, sau imagini, inclusiv creaturi grotești. Nu vor fi permise articolele de imbrăcăminte sfâșiate, murdare și zdrențăroase, articolele de

îmbrăcăminte provocatoare, sau purtate provocator.

PUNCTUALITATE

1. Încercați să ajungeți la instanță cu câteva minute înainte de ora indicată pe citație ca oră de începere a ședinței, ca să aveți timpul necesar să găsiți sala, numărul de ordine sub care va fi strigată cauza în care sunteți implicat și să studiați dosarul.

După ce intră completul de judecată, numai în situații excepționale vi se va mai permite studierea dosarului (pentru asta trebuie să solicitați judecătorului care conduce ședința să vă permită să îl luați "la bară")

2. Respectați dispozițiile președintelui completului de a părăsi sala, în condițiile în care nu mai sunt locuri disponibile sau în perioadele de suspendare a ședinței;

Ridicați-vă în momentul intrării completului de judecată și rămâneți ridicat până când președintele completului sau grefierul de ședință vă spune să ședeți. Ridicațivă în momentul în care completul de judecată declară închisă ședința și iese din sală.

Documentele de identitate - aduceți cu dumneavoastră documentele de identitate, pentru eventualitatea în care instanța vă va cere să vă identificați (dacă sunteți martor este obligatoriu)

Nerespectarea unora dintre regulile de mai sus poate atrage îndepărtarea persoanei din sală sau aplicarea unei amenzi de la 100 lei la 1.000 lei RON în cazul proceselor penale (art. 198 lit. h Cod procedură penală) și de la 30 lei la 200 lei RON (art. 1082 Cod procedură civilă).

LA ARHIVĂ

Puteți consulta dosarele și registrele instanței în cadrul acestui compartiment, conform programului de lucru afișat, pe baza unei cereri scrise, aprobate de șeful compartimentului arhivă, fiind necesară prezentarea unui act de identitate.

Declinați-vă identitatea, prezentați documentul care o atestă atunci când vă este cerut de către grefierul arhivar, în vederea rezolvării cererii dumneavoastră.

Cererea de consultare, aprobată (după identificarea solicitantului, prin verificarea actului de identitate, a procurii sau a delegației și notarea numelui și prenumelui acestuia) se atașează la dosarul consultat.

Nu este permisă părăsirea arhivei cu dosarul sau detașarea de acte din dosare (riscați să fiți fi acuzat de săvârșirea infracțiunii de sustragere sau distrugere de înscrisuri).

Puteți consulta dosare privind cauzele care au fost sau sunt judecate în ședință secretă, cele privind adopțiile, precum și cele privind autorizarea efectuării perchezițiilor și confirmarea și autorizarea interceptărilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice NUMAI DACĂ sunteți parte în respectivul dosar, avocat sau reprezentant al unei părți, expert sau interpret desemnat în cauză. În același mod pot fi consultate documentele și evidențele speciale ale instanței care presupun confidențialitate

Fotocopierea actelor din dosar este permisă doar cu încuviințarea președintelui instanței sau a judecătorului desemnat de acesta și în prezența unui angajat al arhivei.

LA BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE

Aici puteți depune cererile de furnizare a informațiilor de interes public și vi se înregistrează petițiile adresate instanței.

Sunt informații de interes public orice informații care se referă la sau rezultă din activitățile unei instituții sau autorități publice ori ale unei regii autonome care utilizează bani publici.

Informațiile exceptate de la accesul liber sunt:

- informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate;

- informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele ce privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate;

- informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale;

- informațiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;

- informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;

- informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părțile implicate în proces;

- informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

Informațiile cu privire la datele personale constituie informații de interes public numai dacă afectează capacitatea persoanei de a exercita o funcție publică.

Informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate/instituție publică nu pot fi considerate ca informații clasificate și constituie informații de interes public.


Orice persoană, fizică sau juridică, română sau străină poate cere informații de interes public. Solicitantul nu trebuie să-și justifice, în nici un fel, cererea.

Vi se furnizează pe loc, atunci când este posibil, informațiile publice solicitate, astfel că e bine să explicați cât mai clar ce informație anume solicitați.

Dacă alegeți să faceți o cerere scrisă, e bine să știți că:

* poate fi făcută pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail)

* trebuie să conțină :

În termen de 5 zile de la primirea cererii vi se transmite în scris refuzul comunicării informațiilor și motivarea acestuia ;

În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii vi se comunică în scris informațiile solicitate sau, în cazul în care ați cerut informații complexe, faptul că ele vă vor fi comunicate în scris în termen de 30 zile de la înregistrare ;

În termen de 30 zile de la înregistrare vi se comunică în scris informațiile complexe, pentru care identificarea și difuzarea necesită o durata de timp ce depășește 10 zile.

Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a informației echivalează cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii .

Chiar dacă, în cele din urmă, refuzul sau informația vor fi comunicate, dar cu depășirea termenelor legale, cel vinovat de întârziere poate răspunde disciplinar.

Dacă cererea dumneavoastră este de competența altei instituții, atunci va fi trimisă de către instanță la respectiva instituție

Nu vi se va furniza o informație exceptată de la accesul publicului sau pe care instanța nu o deține.

În situația refuzului instanței pe care îl considerați nejustificat, de a vă comunica o informație pe care o solicitați, puteți face o reclamație administrativă președintelui instanței care v-a refuzat, în termen de 30 de zile de la comunicarea refuzului.

Reclamația dumneavoastră va fi soluționată de către comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public, iar împotriva acestei soluții puteți face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliați sau la tribunalul în a cărui rază teritorială se află instanța care v-a refuzat.

Plângerea o puteți face și direct, la tribunalul competent, fără să vă mai adresați președintelui instanței care v-a refuzat nejustificat.

Hotărârea tribunalului este supusă recursului la Curtea de Apel.  Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă.

Atât plângerea, cât și recursul se judecă în procedură de urgență și sunt scutite de taxă de timbru

Contact : Birou Mediator Munteanu Dorin 

Serviciile noastre de mediere sunt disponibile in PRAHOVA Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza.

Telefon:         0756-380.333

Adrese:           Breaza, str, Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6,

                          Campina, str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28

Fix (UPC):        0344-105.047

E-mail:              dorinm2u@yahoo.com

https://www.facebook.com/mediator.ploiesti.3