ELEMENTE DE DREPT COMERCIAL


Codul comercial prevede că "sunt comercianți aceia care fac fapte de comerț, având comerțul ca profesiune obișnuită, și societățile comerciale."

Calitatea de comerciant implică :

obligații comerciale:

  1. înainte de începerea comerțului, înmatricularea în registrul comerțului,
  2. în cursul exercitării și la încetarea comerțului înscrierea în registru a mențiunilor prevăzute de lege;
  3. evidențe în registre de contabilitate
  4. activitate comercială în condițiile unei concurențe loiale;

toate actele și operațiunile sunt supuse legilor comerciale

în cazul încetării plăților pentru datoriile sale comerciale, comerciantul poate fi declarat în faliment (procedura falimentului nu se aplică necomercianților)

participarea la constituirea unor camere de comerț și industrie, ca organizații destinate să promoveze și să apere interesele lor;

impozit pe profitul realizat prin activitatea comercială;

JUDECAREA LITIGIILOR COMERCIALE

În procesele și cererile în materie comercială evaluabile în bani, ÎNAINTE de introducerea cererii de chemare în judecată,

- reclamantul trebuie să încerce soluționarea litigiului prin conciliere directă cu cealaltă parte.

- reclamantul convoacă partea adversă, comunicându-i în scris pretențiile sale și temeiul lor legal, precum și toate actele doveditoare pe care se sprijină acestea.

Convocarea se poate face prin:

Data convocării: nu mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor comunicate rezultatul concilierii - se consemnează într-un înscris cu arătarea pretențiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului și a punctului de vedere al fiecărei părți.

Procedura de conciliere este o procedură prealabilă și obligatorie, neefectuarea acesteia atrăgând respingerea, pe cale de excepție, a cererii de chemare în judecată, ca prematur introdusă.

Sedinta de informare asupra medierii este obligatorie in cazul litigiilor cu valoare de pana in 50.000 RON, conform Legii Nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator .

Competența soluționării litigiilor comerciale aparține judecătoriilor și tribunalelor.

Judecătoria soluționează litigiile comerciale evaluabile în bani, în valoare de până la 100.000 Ron, iar tribunalul, litigiile comerciale neevaluabile în bani și pe cele evaluabile în bani cu valoarea de peste 100.000 Ron.

Cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă datele personale și de identificare ale părților: nume, prenume, domiciliu sau reședință, iar pentru persoanele juridice, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul fiscal și contul bancar,

Pentru a fi primită, trebuie să fie depusă în atâtea exemplare câte părți sunt, plus unul pentru instanță

Pârâtul va fi citat cu mențiunea să depună întâmpinare la dosarul cauzei cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată, iar în procesele urgente cu cel puțin 3 zile.

Nedepunerea întâmpinării se sancționează cu decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții.

Dacă pârâtul, are la rândul său pretenții împotriva reclamantului, el va trebui să depună o cerere reconvențională, tot cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată, iar în procesele urgente cu cel puțin 3 zile.

Cererea reconvențională se poate depune fără a mai fi necesară o altă procedură de conciliere.

Atenție: litigiile comerciale se judecă de urgență și cu precădere:

Atunci când procedura de citare este legal îndeplinită, judecata poate continua în ședința publică sau în camera de consiliu, în ziua următoare sau la termene scurte succesive, date în cunoștința părților.

Părțile sau reprezentanții lor pot fi asistați pe tot parcursul procesului de experți sau de specialiști.

În tot cursul procesului, instanța are obligația să insiste asupra soluționării lui prin înțelegerea părților, care va putea fi constatată printr-o hotărâre irevocabilă și executorie.


Căi de atac

Hotărârile pronunțate în cazul litigiilor comerciale pot fi atacate cu apel și recurs.

Hotărârile date în prima instanță sunt executorii.

Pentru hotărârile pronunțate în materie comercială, care poartă mențiunea că sunt irevocabile, acestea constituie titlu executoriu, fără efectuarea altor formalități.

Contact : Birou Mediator Munteanu Dorin 

Serviciile noastre de mediere sunt disponibile in PRAHOVA Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza.

Telefon:         0756-380.333

Adrese:           Breaza, str, Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6,

                          Campina, str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28

Fix (UPC):        0344-105.047

E-mail:              dorinm2u@yahoo.com

https://www.facebook.com/mediator.ploiesti.3